smpmusago@gmail.com

Kurikulum

JADWAL KBM SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2023/2024

JAM
ke
SENIN SELASA RABU
VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX
A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
1 UPACARA 13 11 10 18 2 16     3 28 26 9 27 15 21   17 12 24 8 5 7     10 18 20 16 24 19     26 2 3 14 28 27 9   8 13 7 4 12 25    
2 20 2 16 11 13 27     9 14 15 26 21 3 24   4 5 7 17 12 6     13 11 10 18 2 16     3 28 26 9 27 15 21   17 12 24 8 5 7     10 18 20 17 24 19     26 2 3 14 28 27 9   8 13 7 4 12 25    
3 20 18 16 11 13 27     9 14 15 26 21 3 24   4 5 7 17 12 6     24 16 13 10 20 2     15 28 21 26 9 27 5   17 7 8 6 12 4     19 10 18 17 20 24     3 11 2 15 28 9 26   7 8 25 5 6 4    
4 10 18 2 20 25 13     26 9 11 15 3 21 5   8 4 6 17 7 27     23 16 13 10 20 2     15 3 21 26 9 27 5   24 7 8 6 12 4     19 10 18 17 20 24     3 9 2 16 14 15 26   7 8 25 5 28 4    
5 10 18 2 20 25 13     26 9 14 15 3 21 5   8 4 24 12 7 27     16 13 11 2 19 10     21 15 3 14 26 9 27   12 17 6 4 8 5     18 19 10 20 23 24     2 3 26 16 14 15 21   25 7 8 6 17 13    
6 2 10 20 18 16 11     25 26 14 3 15 21 9   7 24 17 12 8 27     16 13 11 2 19 10     21 15 3 14 26 9 27   12 17 6 4 8 5     18 19 10 20 16 23     2 3 26 28 9 24 21   25 7 8 6 17 13    
7 2 10 20 13 16 11     14 26 25 3 15 27 9   5 8 17 7 6 22     11 18 24 19 10 25     2 16 15 21 14 26 3   6 17 13 5 4 8     2 24 19 18 10 27     16 14 13 28 21 26 3   8 25 12 4 17 6    
8 18 24 11 13 19 10     14 3 21 25 26 27 9   5 8 17 7 6 4     11 18 24 19 10 25     9 16 15 21 14 26 3   6 22 13 5 4 8     2 24 19 18 11 27     16 14 13 28 21 26 3   6 25 12 4 22 8    
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
JAM
ke
KAMIS JUMAT SABTU
VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX
A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G   A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
1 19 20 17 2 18 10     14 11 9 3 15 21 27   5 12 6 7 4 8     17 16 10 19 20 18     28 21 11 3 14 9 15   13 24 7 25 6 27     18 19 20 16 24 17     14 13 28 9 3 21 27   7 6 12 8 25 4    
2 19 20 17 2 18 10     14 11 9 3 15 26 27   5 12 6 7 4 8     17 2 16 19 20 18     28 21 11 3 14 9 15   13 24 7 25 6 27     18 23 20 16 11 17     14 13 28 9 3 21 27   7 6 12 22 25 4    
3 20 19 17 18 10 2     11 9 14 15 26 3 21   24 5 4 12 8 28     17 10 18 24 19 27     28 21 2 14 9 15 26   4 8 12 13 5 7     20 2 18 19 11 17     16 14 28 21 3 25 27   12 4 5 7 13 6    
4 20 19 23 18 10 2     11 9 14 15 26 3 21   24 5 4 12 8 28     10 17 18 24 19 27     21 2 26 14 9 15 25   4 6 12 13 5 28     20 2 18 24 17 19     11 14 16 21 25 28 26   12 4 5 7 13 6    
5 19 11 18 10 25 16     26 15 14 9 3 27 28   22 12 5 8 4 17     11 17 2 20 18 19     13 26 9 21 15 24 27   6 7 4 12 28 5     18 20 24 23 17 11     15 25 14 16 21 28 26   7 12 22 6 4 27    
6 24 20 19 10 2 18     9 15 16 26 3 27 28   12 6 5 8 4 17     16 17 2 20 18 19     13 26 9 21 15 24 27   6 7 4 12 28 5     18 20 19 10 17 25     15 16 9 3 27 28 24         WALI KELAS        
7 24 20 19 11 2 18     9 26 16 15 21 27 28   12 6 8 4 7 17                                                                                                    
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
DATA GURU MATA PELAJARAN                                                                                                                                  
KODE NAMA MAPEL   KODE NAMA MAPEL     Jam
ke
Senin s.d. Kamis     Jam
ke
Jumat dan Sabtu   JADWAL PIKET GURU              
1 Muslih, S.Pd     18 Ayuningtyas Umi B, S.Pd Bahasa Inggris, Seni dan Prakarya     1 07:00 - 07:40     1 07:00 - 07:40   SENIN 2 7 10 18 22                  
2 Nita Etikasari, S.Pd IPS, Pend. Pancasila   19 Teguh Sugiarto, S.Pd IPA     2 07:40 - 08:20     2 07:40 - 08:20   SELASA 3 11 19 23 26                  
3 Achmad Dwi Saputra, S.S IPS, Pend. Pancasila   20 Rida Amalia, S.Pd Bahasa Indonesia     3 08:20 - 09:00     3 08:20 - 09:00   RABU 4 12 20 24 27                  
4 Roni Rakhmanto, S.Pd IPS, PPKn   21 Wuri Pujawati, S.Ag PAI, Seni dan Prakarya     4 09:00 - 09:40     4 09:00 - 09:40   KAMIS 5 9 21 17                    
5 Eni Triani, S.Pd Bahasa Inggris   22 Nurul Hidayah, S.Psi BK       ISTIRAHAT        ISTIRAHAT    JUM'AT 6 13 15 28                    
6 Siti Sururriyah, S.Pd IPA   23 Linda Retnosari, S.Pd BK     5 09:55 - 10:35     5 09:55 - 10:35   SABTU 8 14 16 25                    
7 Amin Masduki,S.Ag. PAI, Seni Budaya   24 Sinta Dewi Prihandini, S.Pd Pend. Pancasila, PPKn     6 10:35 - 11:15     6 10:35 - 11:15                                  
8 Hj.Sri Puji Hartati, S.Pd.Mat. Matematika   25 Astuti, S.Sos BK, Seni dan Prakarya, Prakarya     7 11:15 - 11:55     7 11:15 - 11:55                   Gombong, 12 Juli 2023    
9 Wakhid Firman .S, S.Pd IPA   26 Lukman Kalbuadi, S.Pd Matematika       SHOLAT       SHOLAT                   Kepala Sekolah    
10 Nanang Galih Ishardi, S.Pd Matematika   27 Dewi Alpina, S.Pd Bahasa Indonesia, Informatika     8 12:40 - 13.20                                                    
11 Siti Hikmawati, S.Ag PAI   28 Dwi Agus Rifa'I, S, Ag PAI, PJOK     9 13:20 - 14.00                                                    
12 Widji Setyowati., S.Pd Bahasa Indonesia                                                                                    
13 Ning Widyastuti,S.Pd Bahasa Jawa                                                                                              
14 Diana Oky R, S.Pd Bahasa Indonesia                                               WALI KELAS                                           Muslih, S.Pd.    
15 Firman Alamsyah, S.Pd Bahasa Inggris, Bahasa Jawa     Keterangan :           7A 7B 7C 7D 7E 7F 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 9A 9B 9C 9D 9E 9F             NBM 865127    
16 Syarifudin Zuhri, S.Pd Informatika     1. Sabtu jam ke 6 untuk Pembinaan dari Wali Kelas           18 20 2 19 11 10 14 24 15 26 28 21 9 13 12 8 17 27 22                            
17 Ayub Prihantoro, S.Pd PJOK