smpmusago@gmail.com

Rapat Penentuan

  • Rabu, 08 November 2023 08:00
  • Rabu, 08 November 2023 10:00
  • Gedung Dakwah Muhammadiyah Gombong

Rapat penentuan dihadiri oleh pihak Majelis Dikdasmen PCM Gombong dan SMP Muhammadiyah 1 Gombong